Trénink v pondělí 30.12.2013 NENÍ!

Tréninky v pondělí 20:30 - 22:00 (konec podle žízně) v jaroměřské Sokolovně.

Stálí hráči hlásí svoji absenci dopředu (co nejdříve, nejpozdějí pak do pondělních 19:00) na tel. 603 969 595.

 

Veteráni platí příspěvky ve výši 500 Kč / pololetí, náhodní kolemjdoucí pak 40 Kč / trénink.

Příspěvky hraďte převodem. Číslo účtu  107-4031680297/0100. Jako VS uveďte rodné číslo bez lomítka a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení bez diakritiky.

Splatnost v prvním pololetí je 30.9.2013, ve druhém pololetí pak 31.1.2014

Hráč, který nemá uhrazeny příspěvky není pro tréninky úrazově pojištěn!