ROZHODČÍ: Hledáme 6 rozhodčích (4 muže, 2 ženy)

02.05.2011 15:33

V uplynulé sezóně bylo povinností našeho oddílu "dodat" florbalové unii 6 vyškolených rozhodčích, 2 za muže A, 2 za muže B a 2 ženy za ženy. Tzn. za všechna dospělá družstva. Unii jsme však dodali pouze 4 vyškolené rozhodčí (Vojta Pecháček, Honza Lacina, Kira, Hedvika).

Co to pro nás znamená?

Pro nás všechny (zejména tedy mužskou část oddílu) to znamená zvýšení příspěvků v příští sezóně o cca 200 Kč jen za rozhodčí a to z toho prostého důvodu, že za "nedodané" rozhodčí obdržel náš oddíl pokuty přes 5.000 Kč. Někdo to zaplatit musí.

Je to pokuta vám (nám) všem, kteří se do činnosti oddílu nezapojují vůbec nebo jen velmi sporadicky. Navíc pokuty právě za činnost rozhodčího, kde si dotyčný může vydělat pár pěkných tisíc korun (při aktivním přístupu i desítek tisíc korun) za sezónu jsou více než zbytečné.

Pro následující sezónu bude naše povinnost obdobná, opět dodat 4 rozhodčí - muže a 2 rozhodčí - ženy.

Pokud máte zájem stát se rozhodčím, chcete si vydělat nějakou tu korunu, reprezentovat oddíl z jiné pozice než jen hráčské, obracejte se na své vedoucí či trenéry již nyní.

Školení rozhodčích bude probíhat na konci srpna nebo na začátku září.

 

Výtah z povinností rozhodčího (odlišné pro jednotlivé licence)


· Uhradit poplatek za školení, a to i v případě přihlášení se na školení a následné neomluvené neúčasti, ve výši:
-  400,- Kč za školení rozhodčích licence C a D.
-  300,- Kč za školení rozhodčích licence E, F.
-  200,- Kč za školení rozhodčích licence N.
· Absolvovat vypsané semináře v průběhu sezóny v počtu:
- 2 semináře rozhodčí všech licencí (kromě licence N). Účast rozhodčího na mezinárodní akci je považována za splnění účasti
na semináři za toho předpokladu, že na následném semináři tito rozhodčí budou aktivně participovat (předají získané
zkušenosti ostatním rozhodčím). Pokud se tak nestane, nebude jim mezinárodní akce započítána jako splněná účast na
semináři.
- 1 seminář rozhodčí licence N.
· Nabídnout k přijetí nominace minimálně:
- 12 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 12 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence C.
- 10 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 10 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence D.
- 8 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 8 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence E.
- 6 hracích dní v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 6 hracích dní v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence F.
- 4 hrací dny v průběhu 1. poloviny sezóny a dalších 4 hrací dny v průběhu 2. pol. sezóny – rozhodčí licence N.